logo2_baner.png

 

Wykonawcy projektu: Bartłomiej Grzebyta, Jakub Otworowski

 

CEL I MOTYWACJE

Rozkład temperatury związany jest z rozmieszczeniem naczyń krwionośnych i dynamiką procesów metabolicznych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że na jego podstawie można dokonać identyfikacji osoby, co jest związane z niepowtarzalnym dla każdego człowieka rozmieszczeniem naczyń krwionośnych.

Projekt ma na celu sprawdzenie, czy istnieje możliwość zidentyfikowania tożsamości za pomocą sztucznych sieci neuronowych, na podstawie analizy rozkładu temperatury dłoni w różnych warunkach.  Badanie obejmuje analizę w warunkach normalnych, przy podwyższonej oraz obniżonej temperaturze.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Pierwszy etap polega na wykonaniu zdjęć dłoni kamerą termowizyjną. Dłoń umieszczana będzie na specjalnej podkładce będącej izolatorem, wymuszającej odpowiednie ułożenie dłoni. Po ułożeniu ręki, wykonane zostanie zdjęcie jej wewnętrznej strony za pomocą kamery termowizyjnej umieszczonej na statywie. Ważnym czynnikiem jest dobranie odpowiedniego zakesu temperatur. Wstępnie zdecydowano, że będzie to zakres od 25 - 40°C.

Wykonanych zostanie:

·         50 zdjęć w warunkach normalnych dla każdego obiektu badań,

·         20 zdjęć po ochłodzeniu dłoni badanych obiektów,

·         20 zdjęć po ogrzaniu dłoni badanych obiektów.

Kolejnym etapem będzie określenie obszarów oraz zaprojektowanie parametrów, które posłużą do określenia tożsamości. Postanowiono zwrócić szczególną uwagę na opuszki palców, linie środkowe palców oraz górną i dolną część śródręcza.

Następnie wykonane zdjęcia zostaną poddane obróbce graficznej w programie MATLAB. W celu ułatwienia wyodrębnienia obszaru zainteresowań oraz wykonywania dalszych operacji na obrazie należy usunąć tło oraz dobrać odpowiedni kontrast, do czego zostanie wykorzystany filtr krawędziowy Laplace’a.

W dalszych etapach sieć neuronowa zostanie przystosowana do rozpoznawania poszczególnych osób na podstawie zaprojektowanych parametrów, obliczonych przy użyciu zdjęć termowizyjnych.

 

 

Rysunek 1 Rozkład temperatury dłoni w warunkach normalnych

 

Rysunek 2 Rozkład temperatury po ogrzaniu dłoni

 

Rysunek 3 Rozkład temperatury po wychłodzeniu

 

SPODZIEWANE EFEKTY

Projekt ma na celu stworzenie systemu opartego na sztucznych sieciach neuronowych, zdolnego do rozpoznawania danej osoby na podstawie zdjęcia termowizyjnego dłoni. 

Strona zbudowana na serwerach Politechniki Poznańskiej

Administracja treści i obsługa CMS Martyna Michałowska i Magdalena Grajewska

Poznań, marzec 2015

Joomla templates by a4joomla
>