baner_koo.png

 

     Odbywająca się w dniach 20-22 maja w Ustroniu konferencja studencka, poświęcona szeroko rozumianej biomechanice człowieka, była w tym roku dla członków naszego koła wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy mieliśmy okazję zaprezetować wyniki aż dwóch prac będących owocem działalności BTS Da Vinci w minionym roku akademickim. Podczas sesji plakatowej, odbywającej się w drugim dniu konferencji, naszymi reprezentantkami były Magdalena Cieślak oraz Martyna Michałowska, które zaprezentowały dwie następjące  prace:

1) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji ludzi na podstawie chodu

2) Propozycja nowego parametru oceny ryzyka urazu kończyn dolnych

 

     Oba powyższe badania w swojej metodyce wykorzystywały sieci neuronowe do rozwiązywania problemów związanych z predykcją osób (w pierwszym przypadku) oraz przewidywania wystąpienia kontuzji (w drugim przypadku), co w dziedzinie inżynierii biomedycznej nie jest jeszcze często spotykanym sposobem postępowania. Dlatego też prace te cechowały się dużą orygnalnością na tle prac prezentowanych przez innych studentów. Należy podkreślić, że druga wspomniana praca jest rezultatem ciągle rozwijajęcej się współpracy naszego koła z kliniką ortopedyczno-rehabilitacyjną Rehasport Clinic, której serdecznie dziękujemy za udostępnione materiały badawcze oraz wkład merytoryczny do niniejszego projektu.

Więcej informacji na temat prezentowanych przez nas prac można znaleźć tutaj:

1) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji ludzi na podstawie chodu

2) Propozycja nowego parametru oceny ryzyka urazu kończyn dolnych

     Konferencja ta, o charakterze ogólnopolskim, poruszała bardzo różnorodną tematykę, m.in. sesje specjalne dotyczyły zastosowania technologii wirtualnych w medycynie oraz biomechanicznego spojrzenia na szermierkę sportową. Wydarzenie to dało możliwość poszerzenia swojej wiedzy o najnowsze doniesienia naukowe dotyczące modelowania inżynierskiego, czy wdrażania najnowocześniejszych technologii do medycyny, a tego wszystkiego można się było dowiedzieć z ust powszechnie znanych w dziedzinie inżynierii biomedycznej specjalistów, takich jak prof.dr hab. inż. Romuald Będziński.

 

     Mamy nadzieję, że to pierwsze wystąpienie naszego koła naukowego na konferencji da początek wielu następnym prezentacjom prowadzonych przez nas badań na arenie ogólnopolskiej, a także mamy nadzieję, że w przyszłych latach będziemy mieli możliwość uczestniczenia w kolejnych edycjach konferencji Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej.

             

 

Strona zbudowana na serwerach Politechniki Poznańskiej

Administracja treści i obsługa CMS Martyna Michałowska i Magdalena Grajewska

Poznań, marzec 2015

Joomla templates by a4joomla
>