logo-slideshow.png

Publikacje pokonferencyjne:

J. K. Grabski, T. Walczak, M. Michałowska, and M. Cieślak, “Gender recognition using artificial neural

networks and data coming from force plates,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, M.

Gzik, Ed. Springer International Publishing AG, 2018, pp. 53–60.

 

M. Michałowska, T. Walczak, J. K. Grabski, and M. Grygorowicz, “Artificial neural networks in knee

injury risk evaluation among professional football players,” in AIP Conference Proceedings, 2018, vol.

1922, p. 70002.

 

T. Walczak, J. K. Grabski, M. Cieślak, and M. Michałowska, “The Recognition of Human by the

Dynamic Determinants of the Gait with the Use of ANN,” in Dynamical Systems: Modelling, vol. 181,

J. Awrejcewicz, Ed. Switzerland: Springer International Publishing, 2016, pp. 375–385.

 

T. Walczak, J. Grabski, M. Grajewska, and M. Michałowska, “Application of artificial neural networks

in man’s gait recognition,” in Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and

Interdisciplinary Issues, CRC Press, 2016, pp. 591–594.

 

Walczak T., Grabski J.K., Michałowska M., Szadkowska D. (2019) Application of Artificial Neural Networks

in the Human Identification Based on Thermal Image of Hands. In: Arkusz K., Będziński R., Klekiel T.,

Piszczatowski S. (ods) Biomechanics in Medicine and Biology. BIOMECHANICS 2018. Advances in Intelligent

Systems and Computing, vol 831. Springer, Cham

 

Grabski J.K., Walczak T., Michałowska M., Pastusiak P., Szczetyńska M.  (2019) On Different Methods for Calculating

the Flight Height in the Vertical Countermovement Jump Analysis. in:Arkusz K., Będziński R., Klekiel T.,

Piszczatowski S. (ods) Biomechanics in Medicine and Biology. BIOMECHANICS 2018. Advances in Intelligent

Systems and Computing, vol 831. Springer, Cham

 

M. Michałowska, T. Walczak, J.K. Grabski and M. Cieślak, People Identification Based in Dynamic Determinants

of Human Gait, Vibrations in Physical Systems, 2018, vol. 29, p. 2018012-1 - 2018012-6;

https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i14206  

 

Abstrakty:

T. Walczak, J. K. Grabski, M. Grajewska, M. Michałowska, „Human identification based on gait

parameters – recognition of person and gender”, ECOMAS Congress, Kreta (Grecja), 5-10.06.2016,

paper ID: 11148.

 

M. Grajewska, M. Michałowska, J. K. Grabski, T. Walczak, „Zastosowanie sztucznych sieci

neuronowych do identyfikacji ludzi na podstawie chodu”, XIII Majówka Młodych Biomechaników, 20-

22.05.2016, Ustroń.

 

M. Michałowska, M. Grajewska, M. Grygorowicz, J. K. Grabski, T. Walczak, „Przewidywanie kontuzji u

zawodowych piłkarzy nożnych”, XIII Majówka Młodych Biomechaników, 20-22.05.2016, Ustroń.

 

Wygłoszone referaty na konferencjach:

Michałowska M., Otworowski J., Grzebyta B., „How human body works – biomechanics by BTS Da

Vinci”, konferencja Manufacturing 2017, Politechnika Poznańska, 24-26.10.2017, Poznań.

 

Michałowska M., Grygorowicz M., Walczak T., Grabski J.K, Artificial neural networks in knee injury

risk evaluation among professional football players, 22nd International Conference on Computer

Methods in Mechanics, September 13-16, 2017, Lublin.

 

Michałowska M., Grygorowicz M., Walczak T., Grabski J.K., Ocena ryzyka kontuzji kończyn dolnych na

podstawie badania izokinetycznego, Seminarium poświęcone dokonaniom w inżynierii biomedycznej

w zakresie biomechaniki i ortopedii, Politechnika Poznańska, 18.11.2016r.

 

Otworowski J., Grzebyta B., Walczak T., Położenie środka ciężkości ciała podczas jazdy na rowerze,

Seminarium poświęcone dokonaniom w inżynierii biomedycznej w zakresie biomechaniki i ortopedii,

Politechnika Poznańska, 18.11.2016r.

 

Michałowska M., Grajewska M., Grabski J.K., Walczak T., Pyda A., Grygorowicz M., Propozycja

nowego parametru oceny ryzyka urazu kończyn dolnych, XIII Konferencja Naukowa „Majówka

Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej, 20- 22.05.2016, Ustroń.

 

Grajewska M., Michałowska M., Grabski J.K., Walczak T., Pyda A., Grygorowicz M., Zastosowanie

sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji ludzi na podstawie chodu, XIII Konferencja Naukowa

„Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej, 20- 22.05.2016, Ustroń.

 

M. Michałowska, M. Grajewska, „Identyfikacja osób na podstawie parametrów kinematycznych

chodu wyznaczonych przy użyciu systemu BTS Smart z zastosowaniem Sztucznych Sieci

Neuronowych”, konferencja studencka Feniks 2015, AWF Poznań.

Strona zbudowana na serwerach Politechniki Poznańskiej

Administracja treści i obsługa CMS Martyna Michałowska i Magdalena Grajewska

Poznań, marzec 2015

Joomla templates by a4joomla
>